vapenVilhelmina Kommunala Musikskola

Välkomna till Musikskolans hemsida!

Musikskolan erbjuder elever fr o m årskurs 3 instrumentalundervisning under grundskole- och gymnasietiden. I mån av plats kan även andra musikintresserade ges möjlighet att deltaga. Undervisningen skall vara inriktad på grupp- och ensembleverksamhet.

Musikskolan omfattar c:a 3,5 heltidstjänster. Här är vår personal. 150 elever kan beredas plats i ämneskurs. I dessa är avgiften f.n. 570 kr per termin. Dessutom organiserar Musikskolan avgiftsfria körer och orkestrar samt kompanjonlärarverksamheter.

Musikskolan har ett begränsat antal uthyrningsinstrument: fioler, klarinetter, saxofoner, trumpeter, tromboner och tvärflöjter. Terminshyran är för elever i ämneskurs 100 kr.

Musikskolan bedriver undervisning över hela kommunen: Vilhelmina, Dikanäs, Latikberg, Malgovik, Nästansjö samt Saxnäs.

Musikskolans elever och lärare är en resurs i kommunens kulturliv och deltar i kör- och orkesterverksamheter i kommunen.

Musikskolans elever och lärare gör regelbundna besök inom vård och omsorg.

Fjärilar

Börja i Musikskolan!

Vilket instrument skall jag välja?

Skriv eller ring till Musikskolan, om Du vill veta mer eller anmäla Dig. Under vårterminen delar vi ut anmälningsblanketter i klasserna inför nästa läsår.

Musikskolans besöks- och postadress: Skolgatan 2, 912 33 Vilhelmina. Tel 0940 - 141 84, fax 141 86

Besök gärna Vilhelmina kommuns hemsida på adress: http://www.vilhelmina.se

Några musiklänkar hittar du här:

Kolla vår musikskoleklocka :-)

Denna sida skapades jan 1998 och uppdaterades senast december 2011.
Sidansvarig: Mats Landin
Hör gärna av Dig till: mats.landin(at)fc.malgomaj.vilhelmina.se